בין פראנקל לאברהם

המפגש בין פרנקל לאברהם

מאת דפנה ברבן , פסיכולוגית קלינית

“תורתו של פרנקל היא גרסה מחולנת של המונותאיזם האברהמי שהחל בקריאה אלוהית”. כך כותב הפילוסוף הרב זקס בספרו” “השותפות הגדולה-הדת, המדע והחיפוש אחר משמעות”.

מה מבשר לנו אברהם במהלך חייו? מדוע חזרו אליו פילוסופים רבים ומה רצו ללמד דרכו? 

נתבונן הפעם על שעה יפה אחת מחייו הסוערים של אברהם.

בפרשת השבוע שעבר, פרשת וירא, פגשנו את אברהם יושב באוהלו ומגיב בהתלהבות  ונדיבות לעוברי אורח החולפים במדבר. הוא מפציר בהם לעצור ,להתרענן ולסעוד את ליבם.

הכנסת אורחים נראית לנו דבר בנלי, מובן מאליו, המקובל בתרבויות המזרח, אולם חז”ל מפליגים בשבח מצווה זו ואומרים “גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה”.

הכנסת אורחים היא סמל. משמעה לסטות מתכניותיי והרגליי ולפנות בלב ובבית מקום לאחר המגיע בהפתעה, בלא שצלצל להודיע על בואו ובלא שהוזמן. זהו אתגר שכולנו מכירים בקושי לקיימו.

לוינס ודרידה שני פילוסופים צרפתיים יהודים, חשובים ומשפיעים במאה ה20, האחד דתי והאחר חילוני, מתייחסים לנושא ‘הכנסת האורחים’ כמושג מרכזי בהגותם. דרידה ראה בהכנסת האורח ביטוי של קבלת האחר והקביל אותה למושג ‘קבלת פנים’. בכך הוא מתכוון לרעיון של לוינס על המפגש עם פני הזולת המחייב אותנו לפעולה עבורו. המארח מחוייב ואחראי לדאוג לזולתו.

לוינס כתב את הגותו בעקבות השואה ועסק רבות בשאלת ההתנערות של העמים מאחריות לגורל היהודים והאחרים שחיו בקרבם. זיקתו לרעיונות הלוגותרפיה מובהקת . “הדרך לאלוהי עוברת דרך הזיקה לבני אדם וחופפת את הצדק החברתי..הרי לכם תמצית רוחו של התנ”ך היהודי..” . בהשראת מידה זו של אברהם בוחר אליעזר את רבקה אשה ליצחק על פי רגישותה ורצונה להשקות את עובר האורח הצמא ומסירותה לסייע לו גם בטיפול בגמליו.

את מימושה של השקפה זו נראה בארועים רבים בהם הכבוד לאחר והרגישות לסבלו מנחה את בחירותיו של אברהם.  מחאתו נגד האל ,נגד ענישה קולקטיבית, למען הצלת צדיקים בסדום, הצעתו לשלם לתושבי הארץ על חלקת הקבר בחברון חרף הידיעה שהארץ הובטחה לו על ידי אלוהים, והתנגדותו לגירוש ישמעאל.

שיאו של הסיפור – הציות לאל והנכונות לעקידת בנו מסתיים במסר אוניברסלי עמוק .” אל תשלח ידך אל הנער”. החלץ מתרבות הקרבת הבנים למולך ששוררת סביבך והפעל את מצפונך ואת המוסר הטבעי. בכל אחד מהאירועים נשמעת קריאתו של פרנקל “אף על פי כן” בין השורות.

נכתב ע"י דפנה ברבן

דפנה ברבן
דפנה ברבן, פסיכולוגית קלינית מטפלת ומדריכה אנשי מקצוע על פי שיטת פסיכולוגיית ה'עצמי'. בנוסף עוסקת בטיפול נרטיבי,תקשורת מקרבת, בודהיזם ולוגותרפיה

אחרים קראו גם את:

משמעות לא

אמנות אמירת ה”לא”

“משמעות היא לא רק משהו שמתהווה מהקיום אלא משהו שמתעמת עם הקיום.” (פרנקל) הידעתם שהמילה …

כתיבת תגובה