VIKTOR FRANKL 1905 – 1997

סקירת (באנגלית) חייו של ויקטור פרנקל  1905-1997 מאת ד”ר ג. ג’ורג ‘בוריי, אוניברסיטת שיפנסבורג

ישועתו של האדם היא באמצעות אהבה ובאהבה. הבנתי איך אדם שלא נותר לו דבר בעולם הזה עדיין יודע אושר, רק לרגע קצר, בהרהור אהובתו. (1963, עמ ’59) ולאורך כל מצוקתו, הוא לא יכול היה שלא לראות כי בקרב אלה שנתנו סיכוי להישרדות הם אלה שהחזיקו בחזון העתיד – בין אם זו משימה משמעותית לפניהם, או חזרה לאהובם. אלו היו בסבירות הגבוהה ביותר לשרוד את סבלם. למעשה, המשמעות שניתן למצוא בסבל עצמו היא שתחזק את רוחו ביותר

from: Dr. C. George Boeree, Professor Emeritus, sychology Department, Shippensburg University

To read more

All rights reserved author of the article and the site where he posted

נכתב ע"י תוכן מקושר

תוכן מקושר
כל הזכויות שמורות לכותבי ובעלי המאמר ו/או לאתרי המקור - All rights reserved author of the article and the site where he posted

אחרים קראו גם את:

adler and frankel books

Frankl, Adler, and Spirituality

מאמר זה מתמקד בהבדלים התיאורטיים בין אלפרד אדלר ועמיתו לשעבר ויקטור פרנקל מנקודת מבטו של …

כתיבת תגובה