14
Oct
2017

בין תחושת משמעות לבין נטיות אובדניות

הקשר בין תחושת משמעות לחיים ואופן בילוי שעות פנאי לבין נטיות אובדניות

מאמר זה בוחן את ההשפעה של קיום תחושת משמעות לחיים, או היעדרה, על נטייה אובדנית בקרב בני נוער, וכן את הקשר בין בילוי בשעות הפנאי לבין משמעות החיים ונטיות אובדניות. במחקר הנוכחי בחנו 100 בנות דתיות, תלמידות אולפנה, בגילים 15–18. המחקר העלה כי קיים קשר מובהק בין רמה נמוכה של משמעות לחיים לבין נטייה לאובדנות. ממצא זה משמעותי ביותר, בעיקר לאנשים העוסקים בחינוך נערות (ונערים) בגיל ההתבגרות, שכן הוא מציע הסבר לתופעת ההתאבדות הנפוצה בחברה המערבית המודרנית, בד בבד עם פתרון אפשרי וישים לתופעה. תוצאות המחקר עשויות לקדם בניית תכניות מניעה, התערבות וטיפול, בעיקר בגילאים הקריטיים לאובדנות, תכניות המתבססות על מציאת משמעות לחיים.

מאת: יעל וילצ’יק – אביעד, שלומית חסין ומיכל מלכא 

פרסום מחקר מ 9/5/2013

למאמר המלא באתר פסיכולוגיה עברית לחץ כאן 

You may also like

לחנך למשמע(ו)ת
כנס לוגותרפיה מדריד
הפסיכולוגיה של הסליחה – רשמים מסמינר ללוגותרפיה במדריד
המבוא למחזה – פרופ’ דוד גוטמן
הרצון למשמעות