מקומה של הסינכרוניות בלוגותרפיה

THE PLACE FOR SYNCHRONICITY IN LOGOTHERAPY

מאמר באנגלית מאת: Aryeh Siegel

המונח סינכרוניות הוגדר במובנים רבים מאז שקרל גוסטב יונג הכניס אותו לראשונה בשנות העשרים. (יונג 1931) המקום לסינכרוניות בלוגותרפיה הוא נושא מאמר זה, ובהקשר זה אני מציע את ההגדרה הבאה: סינכרוניות היא חוויה של שני אירועים או יותר שלכאורה אינם קשורים באופן סיבתי ונצפים שהם מתרחשים יחד ב אופן משמעותי למתבונן..
Aryeh siegel
Aryeh siegel

The term synchronicity has been defined in many ways since Carl Gustav Jung first introduced it in the 1920’s. (Jung.1931) The place for synchronicity in logotherapy is the subject of this paper, and in that context I propose the following definition: Synchronicity is the experience of two or more events that are apparently causally unrelated and that are observed to occur together in a manner meaningful to the observer.

To read, click here

Aryeh Siegel is a Diplomate in Logotherapy (Viktor Frankl Institute of Logotherapy) with a Ph.D. in philosophy of logic and metaphysics (M.I.T.). He lectures on the philosophy of Kabbalah and Logotherapy and has translated essays written by the 20th century master of Kabbalah Rabbi Yehuda Ashlag with commentary by one of his current successors Rabbi Avraham Mordechai Gottlieb. The book of translation is titled: Giving – The Essential Teaching of the Kabbalah (Urim Publications 2020)less

International Forum for Logotherapy, Autumn 2013 המאמר הופיע לראשונה ב
All rights reserved author of the article and the site where he posted

Image by MasterTux from Pixabay 

נכתב ע"י תוכן מקושר

תוכן מקושר
כל הזכויות שמורות לכותבי ובעלי המאמר ו/או לאתרי המקור - All rights reserved author of the article and the site where he posted

אחרים קראו גם את:

VIKTOR FRANKL 1905 – 1997

סקירת (באנגלית) חייו של ויקטור פרנקל  1905-1997 מאת ד”ר ג. ג’ורג ‘בוריי, אוניברסיטת שיפנסבורג from: …

כתיבת תגובה