7
Mar
2019

מתפיסת הצלחה לחיפוש משמעות

נוער במצבי סיכון- מתפיסת הצלחה לחיפוש משמעות

מאת: שגית שלמה 

המאמר הבא לקוח ברובו ממחקר שערכתי בשנת 2016.

במאמר זה אציג קטעים מתוך מחקר שעוסק בתפיסותיהם בני נוער במצבי סיכון אודות נושא ההצלחה בחיים.

בחלקו הראשון – תובא המסגרת המושגית ודיון בממצאי המחקר.

בחלק השני אנסה להראות איך מושגים ורעיונות מעולם המשמעות משתרגים ומשתלבים בתוצאות המחקר ועשויים לשרת אותנו בעבודה עם בני נוער בסיכון ולהיטיב עמם תוך הקניית שימוש מודע ומושכל בהם.

 ייחודו וחדשנותו של המחקר מתבטאים בכך ש:

1. רוב הספרות שעוסקת בנוער במצבי סיכון מדברת “עליו” ולא “אותו” – כלומר: מתבוננת דרך הפריזמה של מי שבא עמו במגע (מורים, מטפלים, שירותי הרווחה, מדריכים וכד’)

2. השיח אודות בני נוער במצבי סיכון פעמים רבות נסוב סביב קשיים ולא הצלחות (אם כי יש תנועה חיובית בתחום זה בשנים האחרונות). 

3. חיבור של ממצאי המחקר ומסקנותיו ללוגותרפיה.  

למאמר המלא לחץ כאן:  מתפיסת הצלחה לתפיסת משמעות 

שגית שלמה, בוגרת התוכנית ללוגותרפיה באוניברסיטה תל אביב ו Viktor Frankl institute USA ,בעלת תואר BA בלשון וספרות ו- MA במנהל ומנהיגות החינוך – אוניברסיטה תל-אביב , מנחת קבוצות, ועוסקת בחקר ובניתוח שירה ומשמעות בחיים.

 

התמונה צולמה ע”י Pexels ומקורה ב אתר pixabay – כל הזכויות שמורות 

You may also like

לחנך למשמע(ו)ת
בין תחושת משמעות, בילוי שעות הפנאי ונטיות אובדניות
החינוך למשמעות חיים כדרך להתמודד עם מצבי מצוקה
הלוגותרפיה כאסטרטגיית התערבות עם צוותי טיפול