הספר – לוגותרפיה הלכה למעשה

© הספר “לוגותרפיה הלכה למעשה” נכתב ע”י פרופ’ דוד גוטמן יצא לאור ב אפריל 2022 ונערך לשונית על ידי מיכל יהלום בת זוגו של גוטמן.

הספר מהווה מסמך ספרותי-היסטורי ראשון מסוגו בלוגותרפיה, ומשתקפים ממנו המאמצים שהושקעו על ידי פרופ’ גוטמן להפצת עבודתו של ויקטור פרנקל בכלל ובדגש על הממד הרוחני, עבודה המורה לנו כיצד להפוך לבן אדם במלוא מובן המילה.

* ראשית נשתף שהתרגשנו מאד לקבל את הספר באופן אישי מפרופ’ גוטמן ובת זוגו מיכל יהלום, בתוספת הקדשה אישית , על כך נתונה תודתינו הרבה !  / שגית שלמה , דרור שקד

זהו ללא ספק ספר חשוב וייחודי המהווה לקט חשוב של מאמרים והרצאות מחכימים ומלמדים בליווי בדוגמאות רבות. להולדת הספר קדם רעיון של רועי כהן אשר הציע לפרופ’ גוטמן לאגד לקט משמעותי מן המאמרים, ההרצאות והנאומים שנשא דוד בכינוסים מקצועיים בעולם ואף תרם מאמר מעניין לספר המציג מושגים ורעיונות פילוסופיים ודתיים שהשפיעו על הלוגותרפיה של פרופסור ויקטור פרנקל ומשווה ביניהם. הספר מציע מניפה רחבה של מחשבות, כלים ורעיונות על איך “להיות לוגותרפיסט טוב” (כשם אחת ההרצאות), כאשר מושם הדגש על המהות (התכונות נדרשות מהמטפל,  הגישה הנכונה כלפי הנועץ בו ועוד) ולא פחות מכך על האיכות (הסיפורים החסידיים, הסיפורים מהמזרח, ההומור, ההישענות על אילנות גבוהים, למידה מאנשים מעוררי השראה, ההתרחקות מעצמנו, ההתעלות העצמית ועוד ) והכל מלווה בדוגמאות מאלפות.

לוגותרפיה הלכה למעשה כריכת הספר
לוגותרפיה הלכה למעשה כריכת הספר

החיבורים של פרנקל לאישים חשובים אחרים מרחיב את היריעה של הקורא ומספק חומר רב למחשבה. ניתן למצוא זאת בהתייחסותו של גוטמן לתיאוריה של הפסיכיאטר היהודי ליפוט סונדי בהשוואה ללוגותרפיה ובשימת הדגש על “הגורל הנבחר” בתפיסתו (להבדיל מהגורל הכפוי), אשר מעמיק את ההסתכלות על גורלו של אדם ועל החלקים שבידיו לשנות בחייו.
דוגמה נוספת לכך אלו הם המאמרים מאירי העיניים אודות אלפרד אדלר, אבי הפסיכולוגיה האינדיווידואלית, וויקטור פרנקל, אבי הלוגותרפיה, על הדומה והמפריד בגישותיהם, ועל מערכת היחסים המורכבת בין השניים, תוך הדגשת החשיבות הרבה של כל אחד מהם לעולם הפסיכותרפיה עד ימינו אנו.
גם המאמר של רועי כהן בשער הרביעי של הספר על ההשוואה בין פרנקל לניטשה ולרב קוק, עם התוספות שבעיניו פרופ’ גוטמן העניק לתחום, מלמד ומעשיר מאד.  

הספר כולל את הפרקים הבאים:

 • מבוא
 • ההיסטוריה והתפתחות
 • ויקטור פרנקל והלוגותרפיה
 • דמות האדם במשנתם של אלפרד אדלר וויקטור פרנקל
 • על העקרונות הבסיסיים בפסיכולוגיות של אדלר ופרנקל
 • מאוהב לאויב – מבט על הקרע בין אדלר ופרנקל
 • תפקיד החיים החמישי של אדלר והממד הרוחני של פרנקל
 • הרוחניות בלוגותרפיה ובחסידות היהודית
 • סיפורים חסידיים לבעלי מקצועות לבריאות הנפש
 • סיפורים חסידיים ללוגותרפיסטים
 • לוגותרפיה בפרקטיקה
 • חופש הבחירה בבניית האופי של הלוגותרפיסט
 • להיות לוגותרפיסט טוב
 • עבודה עם נכים, לפי פרנקל ולפי סונדי
 • סיפורים מזרחיים בעבודה הטיפולית
 • מבוא למחזה של ויקטור פרנקל “סינכרוניזציה בבירקנוואלד”
 • הישרדות לחיים: עדות על ידידות אחרי השואה
 • נאום בכנס לוגותרפיה בדכאו בשנת 2015
 • נספח: ניטשה, פרנקל, והרב קוק – מאמר מאת רועי כהן

הספר מהווה מסמך ספרותי-היסטורי ראשון מסוגו בלוגותרפיה, ומשתקפים ממנו המאמצים שהושקעו על ידי פרופ’ גוטמן בהפצת עבודתו של ויקטור פרנקל בכלל, ובממד הרוחני בפרט, אשר  מכוונים לאיך להפוך כל אחד מאיתנו לבן אדם במלוא מובן המילה, והעשרת הידע המעשי והמקצועי במנה גדושה של הומניות וחיים מלאי משמעות ובעלי תועלת.  

הספר מתאר באופן ייחודי את הלוגותרפיה כגישה שבמרכזה השאיפה עתיקת היומין של האנושות לחיות חיים משמעותיים והוא תורם להבנת תפיסת העולם המדגישה מחויבות עמוקה לערכים הומניים, לכבוד האדם ולזכותו לבחור את אורח חייו, באופן שיהיו משמעותיים עבורו ועבור החברה. פרופ’ גוטמן מדגיש שהלוגותרפיה מבוססת על דרישות רוחניות – מוסריות והוא מתאר בספר את תכונותיו של המטפל הלוגותרפי הדורשים אומץ, חוכמה, ניסיון חיים, ומנה גדושה של אחריות.

ניכר מהספר שהוא מבוסס על ניסיון ושנים רבות שהוקדשו על ידי גוטמן להפצת הלוגותרפיה והניתוח הקיומי בעולם: בהוראה, במתן סדנאות והרצאות, בכנסים בינלאומיים, ובכתיבה על עולם הלוגותרפיה ומרכיביה – הרוחניים, הפילוסופיים והיישומיים. הספר נועד לכל מי שמעוניין למלא בתוכן מעשי ובידע עיוני את חייו המקצועיים והאישיים.

בחירת רפרטואר הנושאים והמאמרים הופכים את הספר “לוגותרפיה הלכה למעשה” לאחד המרתקים בספריו של פרופ’ גוטמן ומשתקפת ממנו האוטוביוגרפיה המקצועית שלו כמי שמקדיש כבר למעלה מחמישה עשורים מחייו את כל מרצו להפצת הלוגותרפיה בעולם.
פרופ' דוד גוטמן ומיכל יהלום / יוני 2022
פרופ’ דוד גוטמן ומיכל יהלום / יוני 2022

הספר מאורגן במסגרת של ארבעה שערים אשר מספקים תמונה כוללת על המרכיבים החשובים להשגת מימוש המטרה של עזרה לבני אדם אחרים להשיג חיים משמעותיים.

השער הראשוןעל ההיסטוריה והתפתחותה של הלוגותרפיה ויחודו בניתוח הקשרים בין אלפרד אדלר “הפסיכולוגיה האינדיבידואלית”, ובין ויקטור פרנקל אשר כמעט שלא מוזכרים בספרות על הלוגותרפיה, וגם לא בספרים על חייו ועל עבודתו של פרנקל.

השער השני – על הממד הרוחני – חלק זה בספר כולל מאמרים שנושאיהם קשורים ישירות או באופן עקיף למושג הרוחניות ומשמעות החיים. כידוע, פרנקל היה הראשון שהתייחס לרוחניות האדם כממד נפרד ומיוחד, הקשור בשאר שני הממדים הסומטי (הפיזי) והפסיכולוגי (הנפשי). הממד הרוחני, כפי שאמר פרנקל, הוא החשוב ביותר בין שלושת הממדים של האדם. הוא כולל את החוכמה ואת חופש הבחירה, שהם ייחודיים לבני האדם.

השער השלישי – לוגותרפיה בעבודה הטיפולית . שער זה עוסק בשאלה איך האדם יכול להפוך את עצמו לבן אדם טוב במלוא מובן המילה. תנאי ראשון לכך הוא ההכרה בחופש הבחירה וכדי לחיות חיים ראויים על האדם לבחור בחירות נכונות ומתאימות המושתתות על תפיסות עולמו וערכיו. בפרק זה דן גוטמן על האופן של יצירת אמון בין המטפל למטופל במפגש פנים אל פנים ומנתח את היחסים בין המטפל והמטופל השוואת לגישות טיפול אחרות. פרופ’ גוטמן מציג את תפיסת גורלו של האינדיבידואל על פי הפסיכיאטר והפסיכואנליטיקאי לאופולד סונדי, והוא מפרט את חמשת תחומי הבחירה של האדם.  

השער הרביעי לוגותרפיה בנימה אישית. כולל את המבוא שנכתב ע”י גוטמן במיוחד למחזה היחיד שכתב ויקטור פרנקל “סינכרוניזציה בבירקנוואלד”. כידוע במחזה של פרנקל, שלושה פילוסופים (סוקרטס שפינוזה עמנואל קנט) מתקופות היסטוריות שונות המצטרפים לאימא מתה ושני בניה במחנה ריכוז גרמני כדי להתעמת עם השאלה שנשאלה לראשונה על ידי איוב המקראי בתנ”ך: מדוע עלינו לסבול? מה המשמעות של מצב שנראה על פניו כחסר משמעות? הקונפליקטים שמתעוררים במחזה זהים לאלו שהיו קיימים בנשמתו של  ויקטור פרנקל והם משקפים את מאמציו של ויקטור פרנקל לפתור אותם בסינכרוניזציה בין התיאוריה של הניתוח הקיומי וגישתו לחיים ובין שאיפתו להכרה על ידי העולם המדעי בזמנו. עוד כולל שער זה שלושה מאמרים מרתקים : הישרדות לחיים: עדות על ידידות אחרי השואה, נאום בכנס לוגותרפיה בדכאו בשנת 2015, ומאמר מאת רועי כהן אודות ניטשה, פרנקל, והרב קוק. 

לסיכום, זהו ספר הכולל מבחר איכותי ומשמעותי מאד של מאמרים ותכנים , שיכול להועיל לדורות של סטודנטים ללוגותרפיה ולפסיכותרפיסטים, כחלק מהספרות המקצועית שעליהם ללמוד, ובכלל לקהל המתעניינים בחיים משמעותיים.

לידיעת המתעניינים בספר הוא יצא לאור במהדורה מוגבלת. לפרטים נוספים אודות הספר ניתן לפנות בצירוף שם מלא וטלפון למערכת המגזין במייל : blogoterapy@gmail.com

© כל הזכויות על הספר שמורות למחבר פרופ’ דוד גוטמן

* הסקירה נכתבה ע”י שגית שלמה ודרור שקד

לכל המאמרים של פרופ’ דוד גוטמן

לכל המאמרים על דרכו של ויקטור פראנקל

לציטוטים בחלוקה לפי נושאים

נכתב ע"י דרור שקד

דרור שקד (Ph.D) מאוניברסיטת סליניוס, בולוניה, איטליה, נושא המחקר “גישור מבוסס משמעות”. מייסד ומנהל מגזין בלוגותרפיה, מייסד שותף ומנהלו הראשון של מכון מצפן לחקר המשמעות באוני' ת"א. לוגותרפיסט בעל הסמכת Diplomate in Clinical Logotherapy מטעם מכון ויקטור פרנקל ארצות הברית Viktor Frankl institute USA . מומחה לגישור, מוסמך לגישור משפחה וגירושין, ומשלב את הלוגותרפיה ותפיסת המשמעות בחיים כמניע בסיסי בחיי האדם. מחבר הספר "מבטים נסתרים" - מסע פילוסופי בין נקודות מבט, עוסק ביעוץ וליווי אישי ומשפחתי.

אחרים קראו גם את:

ד"ר אווה אדית אגר

הבחירה – מחשבות על הספר

מחשבות על הספר: הבחירה קריאת ספרה של ד”ר אדית אווה אגר (הבחירה, הוצאת מטר, 2022) …

כתיבת תגובה