מגזין בלוגותרפיה

רעיונות לפעילות והנחיה – בתחום משמעות בחיים

רעיונות מסגרת לסדנה בתחום משמעות בחיים מאת : דרור שקד 

במסמך זה אני מבקש לשתף את מי שמתכנן להפעיל קבוצת עניין בתחום המשמעות בחיים או שעובד עם קבוצות תמיכה או עם אנשים בתחומים הנוגעים למציאת משמעות בחיים. זוהי רשימת הנושאים אשר אני משלב בסדנה שפיתחתי הנקראת “מסע בעקבות חיי” ושאני מבקש לחלוק חלק ממנה עם הקוראים ועם מי שמעוניין לפתח סדנה או פעילות בתחום זה.

מסמך זה עשוי לסייע למי שמעוניין לפתח סדנה בתחום משמעות בחיים והוא כולל רעיונות ונושאים אשר עשויים לשמש אותו בתכנון מסגרת הסדנה ובגיבוש התכנים שלה. מבחינתי זהו מסע לוגותרפי חווייתי מונחה המסייע לנועצים לברר את המשמעויות בעקבות חייהם. מתודולוגיה בהתאמה אישית וקבוצתית אשר מטרתה העיקרית היא עידוד לחשיבה תהליכית ויישומית בכל הנוגע למשמעות בחיים.

רציונל

יש משהו מעורר השראה ומעצים בקבוצה שעובדת יחד, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בקבוצת עניין אשר עוסקת בתחום המשמעות בחיים. בין אם מדובר במפגש חד פעמי או בסדרת מפגשים, זהו מרחב למידה המאפשר מבט עצמי עמוק המאפשר צמיחה גדולה לכל משתתפים ותחושת משמעות לכל משתתף.

“המסע בעקבות חיי” הוא מסע לוגותרפי חווייתי המונחה על ידי מנחה או מאמן או יועץ לוגותרפי אשר מסייע למתייעץ אחד על אחד או בקבוצה לברר את המשמעויות בחייו ובעקבות חייו. במסמך זה אני לא מציג את התכנית המלאה והמפורטת של הסדנה אלא את מקצת הנושאים הלוגותרפיים המשמשים אותי בעבודה. על המנחה חל האתגר המרכזי של גיבוש התכנית המפורטת של הסדנה בהתאם לקהל המשתתפים בה. עיקר הנושאים המובאים כאן נועדו לסייע למשתתפים לשרטט נקודות וצמתים משמעותיים בחייהם, לזהות ערכים ומשמעויות בחייהם ולהובילם לצמיחה אישית ולתחושת משמעות. 

מסע סדנה
סדנת “המסע בעקבות חיי”

מומלץ שהמנחה יציב בפני המשתתפים מצבים שונים הדורשים מהם לבחור את הדרך בה יפעלו והמשתתפים מוזמנים לנהל שיח פתוח בו יבטאו את עמדותיהם ושיקוליהם, וייחשפו לעמדות ולטיעונים שונים. בעקבות הדיון יתבקשו המשתתפים לבחון את הערכים המניעים אותם, לנקוט עמדה משלהם ולמצוא את המשמעות הייחודית להם.

נקודות לתכנון הפעילות / הסדנה  

להלן כמה דוגמאות בתכנון הפעילות, ושוב אני מוצא לנכון להדגיש שאין מדובר בתכנית סדורה ומפורטת אלא רק בדוגמאות מתוך מטרה לסייע בכיווני מחשבה לקראת התנעת הפעילות. (ישנם עוד נושאים כלים ורעיונות רבים שאינם נכללים כאן)

תכנון והתאמת מסגרת העבודה   

 • התייחסויות לקבוצות גיל
 • מה יהיה הקונספט הכללי של התהליך
 • מה יהיו אבני הדרך במסע האימוני הזה / כמה מפגשים / סוגי מפגשים / אופי משימות ?
 • חלוקת העבודה בין המפגשים / עבודה בזוגות / הכנת הצגה בפני הקבוצה
 • הכנת תרגילים / הפעלות / מצגות / חומר כתוב
 • באלו כלים נשתמש בתהליך / נחלץ משמעויות / מתוך התחנות החשובות בחיים / הבחירות שנעשו על ידו
 • אלו כלים / משימות / אתגרים / כיצד נסייע למתייעץ למצוא נתיבי משמעות בחייו

גיבוש תכנים

 • מה לדעתכם יהיו נושאים הראשונים לשיחה בפתיחה בנושאי משמעות
 • איך לארגן ולפרוס נכון את הנושאים במסע ולפרוס אותם מתודית באופן שייקחו בחשבון נושאים כגון: עוגני משמעות , אנשים משמעותיים, אירועים משמעותיים וכו’…
 • באלו כלים לוגותרפיים ניתן לעשות שימוש בתהליך /  אלו משימות ניתן לנועץ / לקבוצה
 • מקומם של הערכים כחלק מהתהליך
 • האם ואיך הייתם עובדים עם הנרטיב האישי / סיפור חיים שלי, מה שיטת העבודה / עבודה עצמית / חקר לאחור, חילוץ תובנות וכו’..
 • על אילו ריטואלים של התבוננות פנימית ורפלקציה אישית הייתם עובדים עם הנועץ

תוצרים וחוויה

 • איך נראה תהליך מוצלח ? מה תהיה החוויה הכללית מנקודת מבט המתייעץ
 • אלו תוצרים אישיים / תובנות יפיק המתייעץ מהתהליך
 • אלו כישורים / או יכולות יתפתחו אצל המתייעץ
 • באיזה מידה התהליך הוא חד פעמי או כזה הדורש מפגשי המשך
תמונה של עבודה בזוג
שילוב עבודה בזוגות

דוגמאות לשיח בקבוצה 

 • דיונים קצרים, ממוקדים והניתנים ליישום במסגרת המפגש ביחידות זמן קצרות.
 • דיונים משמעותיים מעוררים חשיבה, התלבטות ודיוני המשך אשר לא יסתיימו במסגרת הזמן המוקצב, וימשיכו ללוות את המשתתפים לאורך אותו יום ובימים הבאים אחריו.
 • פיתוח שיח מבוסס שאלות סוקרטיות של המנחה

דוגמאות לנושאים לדיון

כללי
  • המשמעות שלי בעולם – מי אני והבנת מקומי בעולם
  • 3 העוגנים המרכזיים : ידע על עצמי / ידע על העולם /המיומנויות שלי
  • ערך לקיום – חשוב להרגיש שיש ערך להדהוד / לקיום שלי בעולם / תחושה קיומית
  • שיחה על האנשים המשמעותיים בחיי, מה הם מייצגים בחייך
  • החיים בהלימה לאותנטיות שלי
  • איזו עשייה מעניקה לי משמעות  
  • כיוון ומטרה – כשיש בשביל מה נמצא כל איך
  • מתי חשתי חופשי לבחור על אף ההתמודדות שלי עם סבל
  •  היחס בין המשמעות בחיי לבין מערכות היחסים שלי (משפחה/ חברה/ עבודה)
ערכים
  • מהם הערכים החשובים בחיי / המשמעותיים עבורי
  • כיצד  הערכים שלי באים לידי ביטוי כבסיס לחיים עם משמעות
  • הערכים בחיי במבט לאחור / אלו ערכים נמצאים איתי לאורך חיי
  • מקרים בהם ערך מסוים הוביל אותי לקבל או לשנות החלטה
  • עבודה עם רשימת ערכים או קלפי ערכים
 •  
 •  סיפור חיים שלי
  • מהו הסיפור של חיי  / כתיבת הסיפור של חיי
  • מהם החיים שבעיני ראוי לחיותם עד כמה אני פועל כך
  • מהם הצמתים או הנקודות החשובות והמשמעותיות בחיי  
  • האם אני מזהה משמעויות משותפות בין הנקודות החשובות בחיי
  • מהי דרישת החיים ממני, האם אני חש שהחיים דורשים ממני משהו ?
  • מצבים בהם חשתי תחושת התעלות / חריגה מעצמי
 •  
 •  אני בשבילי (גם בשביל שלי)
  • מהו השביל היצירתי שלי – מה אני מטביע בעולם
  • מהו השביל החוויתי – מה אני מקבל מהעולם / כמתנה מהחיים
  • מהו שביל ההתייחסות שלי / מה הבסיס לבחירותיי
  • אם היית חי בפעם השנייה מה היית משנה בחייך ?
  • מהי הדרך הייחודית לך
  • אלו רמזי משמעות אני מקבל / רואה מסביב
  • מה ההתנסות הכי משמעותית בחיי / לאיזו תחושת משמעות היא הובילה
  • מהי המשימה של חיי / ניתן לספר על המשימות המשתנות לאורך השנים
 נתיבי משמעות בחיי
  • מהן התחנות החשובות בחיי
  • אלו בחירות משמעותיות עשיתי בחיי
  • המטרות של חיי כבסיס למציאת משמעות בחיי
  • האם ניתן למצוא מכנה משותף בין הבחירות של חיי
  • עד כמה אני חש בעל ערך בעולם
  • לספר על – משמעות שמצאתי מתוך הקושי
  • איזה כוחות חדשים מצאתי בעצמי  
  • מהו אתגר בשבילי
  • מה למדתי על עצמי
סיפור החיים שלי
 • דוגמאות לנושאים בניתוח נרטיבי של סיפור חיים

אדגיש שפעילות זו מצריכה מיומנויות ורגישות בהנחיית תהליכים הכוללים עיבוד של נרטיב אישי. לאחר שמסופר סיפור אישי המנחה יכול לתת התייחסויות מחלצות משמעויות כגון:

  • לבקש מהמספר :  “איזה שם היית נותן לסיפור שלך”
  • בחינת זווית הראייה של הסיפור האישי עד כמה רחב / או מצומצם / טווחי הזמן וכו’
  • חילוץ דגשים והעצמה / שליפת ערכים המשתמעים מהסיפור / חילוץ משמעות
  • לזהות מה הוא המנהל האמיתי של סיפור חיי / העבודה החברה ההורים וכו’
  • זיהוי מידת התלות / האחריות שהמספר נוטל על עצמו / מטיל על אחרים
  • זיהוי ערכים המשתקפים מתוך הסיפור כגון ערכים של  : איזון / חופש / פרטיות
  • דיון אילו ערכים מועילים וערכים מעכבים
  • לבדוק עם המספר מה הם מניעי הבחירה שלו בצמתי בחירה כאלו ואחרים
  • ההבדל בין להיות עם החיים לבין להיות ליד החיים
 • משמעות בעבודה
  • מדידת ערך עצמי / זהות אישית / שייכות / מעורבות / מקור חברתי / פרנסה
  • השפעה חיובית / תרומה בעבודה /ערכי העבודה שלי / מקומה של העבודה בחיי
  • מה המשמעות של תוצרי עבודתי / ברמה האישית ברמה החברתית

 

קישורים למידע והרחבות 

תרגילים למנחה –  פעילויות למנחה בתחום משמעות כולל רעיונות להפעלות וכרטיסיות ניתן למצוא בספר   “שירה ומשמעות” – לוגותרפיה ומשמעות החיים בין תיאוריה ומציאות  מאת שגית שלמה. ספר זה ( 460 עמ’ עברית) כולל בין השאר עשרות תרגילים לעבודה אישית, זוגית וקבוצתית

לקסיקון וציטוטים – כמו כן ניתן להיעזר במאגר הציטוטים שבאתר זה, וכן בלקסיקון הלוגותרפי על מנת לדון במונחים כפי שויקטור פראנקל ראה אותם וכפי  שהלוגותרפיה מתייחסת אליהם כגון : אחריות, גורל, גילוי משמעות, המימד הנואטי, התעלות, חלופיות הקיום, משמעות הרגע, נקיטת עמדה, נתיבי משמעות, ערכים, קצב החיים, רמזי משמעות, שיח סוקרטי, תכלית ועוד.. 

 ללקסיקון המונחים הלוגותרפי – לחץ כאן 

למאגר הציטוטים של פראנקל מחלוק לפי נושאים – לחץ כאן 

שלכם ברגשי משמעות 

דרור שקד

נכתב ע"י דרור שקד

דרור שקד
דרור שקד, מנהל מגזין בלוגותרפיה, לוגותרפיסט בעל הסמכת Diplomate in Clinical Logotherapy מטעם מכון ויקטור פרנקל ארצות הברית Viktor Frankl institute USA . מומחה לגישור, מוסמך לגישור משפחתי ומשלב את הלוגותרפיה ותפיסת המשמעות בחיים כמניע בסיסי בחיי האדם. מחבר הספר "מבטים נסתרים" - מסע פילוסופי בין נקודות מבט, עוסק ביעוץ, ליווי אישי ומשפחתי בהתמודדות עם קשיים, ומנחה סדנאות במסגרות שונות.

אחרים קראו גם את:

משמעות בחיים

משמע־אות החיים

מתוך המאמר: ” כאשר איום המחלה וההודעה על מספר המתים בחדשות שעה אחרי שעה, הצליחו …

כתיבת תגובה