An Interview Structure for Formulating Life’s Meaning

Replacing Happiness with Meaning An Interview Structure for Formulating Life’s Meaning

“התפתחות עצמית בשני נתיבים משמשת עיקרון מנחה למציאת משמעות בחיים. על מבקש המשמעות ללמד את עצמו ללכת בנתיב האינדבידואציה מזה, ובנתיב האחדות מזה. האינדבידואציה חיונית כדי שידע שאת חייו הוא חי; חוויית האחדות חיונית להקניית משמעות לקיומו, החורגת מעל ומעבר לעצמו. אמנות המשמעות מגיעה לשיאה בניסוח תשובה אחת, ברורה ושלמה למשמעות בחיים” / יגורי 2018

חיים בעלי משמעות קשורים קשר הדוק עם רווחה פסיכולוגית (Frankl, 2014; Stegera, Oishib & Kashdanc, 2009). המשמעות קיימת בקשרים חזקים ביננו לבין עצמינו ובקשר עם אחרים ועם העולם (Debates, Drost & Hansen, 1995).

מאמר זה מציע להחליף את המסע לאושר באמנות ניסוח המשמעות. כל אחד זקוק למשמעות החיים, אך לא כל אחד עושה לעצמו חיים משמעותיים (פרנקל, 2014). 

כל אחד רוצה שחייו יבטאו את הבחירות שלו, אך רבים רואים את עצמם כקורבנות הנסיבות. רבים מוצאים את עצמם נתפסים בין משמעות לחוסר תחושה , אולם מעטים יאמרו בלב שלם שהם חיים את החיים שהם רוצים לחיות או את הגרסה הטובה ביותר של חייהם

 החתירה לאושר צריכה לפנות מקום לחיפוש אחר משמעות והאומנות של ניסוח המשמעות מכוונת להנחות פשוטות – אלו החיים שלי; זה הדבר הכי משמעותי שאני יכול לחיות . הגישה לגיבוש משמעות כזו, הנקראת “אמנות המשמעות”, והיא מאופיינת באמצעות ראיון מובנה אודות משמעות חייו של אדם ובהלימה לזהות העצמית ותפיסת עולמו. 

אמנות המשמעות: מבנה ראיון

“אמנות המשמעות” היא גישה שמטרתה לסייע לאנשים המבקשים לנסח את משמעות בחייהם. והיא מסייעת לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש לזהות תשובה קוהרנטית ויציבה לשאלת משמעות החיים לאנשים שאינם בטוחים כיצד להביע את תחושת המשמעות שלהם.

 הפורמט כולל ארבע שאלות המתמקדות בקטע סיפור המסופק על ידי המרואיין.

  1. מהי משמעות חייך? אם המרואיין מהסס או מתקשה, המראיין יכול להציע נוסח חלופי : מה חשוב לךעם תשובה, המראיין מבקש דוגמה קונקרטית, קטע סיפור או אירוע בולט המבטא את הדברים החשובים הללו.
  2. מה חשוב בסיפור? המראיין מקשיב וממפה מה חשוב ביותר עבור המרואיין ובהתבסס על כך משקף בחזרה לדובר אפשרויות שונות שעשויות להיבחר על ידו כדבר החשוב לו בסיפור.  המרואיין נשאל איזה מהם נראה כחשוב ובעל הערך הגבוה ביותר עבורו.
  3. מדוע זה חשוב? המשמעות בחיים מבטאת זהות אישית וגם תפיסת עולם רחבה יותר אשר משותפת בינו לבין אחרים שאלה שלישית זו מבקשת למסגר תפיסת עולם הלוכדת את הביטוי הראשוני של דברים בעלי חשיבות אישית שמספק המרואיין. תפיסת עולם משקפת ערכים משותפים.
  4. איזה ערך בא לידי ביטוי ? המטרה היא להציג במילה או ביטוי סיכום של המשמעות שנוסחה לראשונה כבעלת חשיבות אישית בלבד וזאת על מנת ליצוק למשמעות הצדקה חברתית ותרבותית רחבה. 

מוזמנים לקרא את המאמר המלא באנגלית 6 עמודים

לקריאת המאמר המלא באנגלית – לחץ כאן

מאמרים נוספים בקטגוריה “משמעות בחיים”

Psychology Research and Applications, Vol. 1, No. 2, June 2019 43 Copyright © 2019 Isaac Scientific Publishing PRA

Image by Devanath from Pixabay 

נכתב ע"י ד"ר תמי יגורי

ד"ר תמי יגורי מרצה במכללה האקדמית לחברה ואמנויות, בעלת תואר שני ושלישי בפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב. ד"ר יגורי חוקרת ומרצה באוניברסיטת תל אביב. מומחית בפילוסופיה אקזיסטנציאליסטית ובסוגיות משמעות בחיים.

אחרים קראו גם את:

logotherapy and PPT

טיפול אינטגרטיבי במשמעות – בין לוגותרפיה לפסיכולוגיה חיובית

Integrative Meaning Therapy: From Logotherapy to Existential Positive Interventions© Paul T P Wong המאמר מתמקד …

כתיבת תגובה