1
Nov
2017

החיים הטובים או החיים המשמעותיים

רווחה נפשית או משמעות בחיים ? התרומה של רווחה נפשית מול התרומה של משמעות בחיים לרצון לחיות

מאת: ירון סלע

מאמר זה נכתב כחלק מעבודת תזה בהנחייתו של פרופסור דב שמוטקין מאוניברסיטת תל אביב

 המאמר מציג את תרומתם של שני רכיבי האושר העיקריים – רווחה נפשית ומשמעות בחיים – לחיזוק הרצון של הפרט לשמר את חייו, מתוך פרספקטיבה הסתגלותית על רכיבי האושר. המחקר בחן אוכלוסייה קשישה בישראל (בין הגילים 56–101) שכן דווקא בקרב אוכלוסייה מבוגרת מאוד קיימת חשיבות גבוהה לבחינת מנגנונים שיכולים לסייע בשימור תחושת הרצון לחיות. בעבודה נמצאו קשרים חיוביים עצמאיים של רווחה נפשית ומשמעות בחיים עם הרצון לחיות. עם זאת, המשמעות בחיים נמצאה כקשורה בצורה חזקה יותר לרצון לחיות, ממצא המבליט את החשיבות הגבוהה של המשמעות כמבנה פסיכולוגי בעל השפעה עמוקה על תפיסת חיים.

למאמר המלא באתר פסיכולוגיה עברית – לחץ כאן 

 

You may also like

לחנך למשמע(ו)ת
כנס לוגותרפיה מדריד
הפסיכולוגיה של הסליחה – רשמים מסמינר ללוגותרפיה במדריד
המבוא למחזה – פרופ’ דוד גוטמן
הרצון למשמעות