4
Nov
2017

טיפול בלוגותרפיה

טיפול פסיכולוגי בגישה קיומית, טיפול אקזיסטנציאליסטי – טיפול בלוגותרפיה

מאת: עינת אופיר ממכון תמיר 

ויקטור פרנקל (1985, 1981) לקח את הפילוסופיה שעולה מהתורה האקזיסטנציאלית לעבר טיפול פסיכולוגי. הוא טען כי המוטיבציה הבסיסית של האדם נובעת מהדחף למצוא משמעות. משברים פסיכולוגים באדם הם תוצאה של אותה חרדה קיומית הנובעת מחוסר משמעות בחייו .

קישור למאמר 

You may also like

ארבע דאגות קיומיות
פתרון חידת המשמעות – פרק ד
החיים קוראים לנו.. לא נענה? 
ניצחון הרוח האנושית