SELF-TRANSCENDENCE AS A HUMAN PHENOMENON

מאת ויקטור פראנקל

זהו מאמר (באנגלית) הנוגע למושגים רבים בלוגותרפיה תוך השוואה לחוקרים אחרים ובעיקר ביחס לפרויד. 

 VIKTOR E. FRANKL  University of Vienna Medical School

פראנקל פותח באבחנה בין שתי תופעות אנושיות ספציפיות בהן מאופיין הקיום האנושי. הראשון מורכב מיכולתו של האדם לבצע ניתוק עצמי (פרנקל, 1964). יכולת נוספת של האדם היא התעלות עצמית (פרנקל, 1965 א).  בהמשך ישנה המשגה של מונחים כגון אנושיות, היות האדם מערכת פתוחה , ערכים ואף עורך השוואה ל עיקרון ההומאוסטזיס של פרויד, האיד על ידי האגו והסופר-אגו ועוד. המאמר כולל מונחים רבים לרבות התייחסותו של פראנקל לעיקרון ההנאה כמנגנון להכחשה עצמית וטוען שעצם ה”חתירה לאושר “היא שמסכלת אותה. מוזמנים להמשך הקריאה 

To read click here

ללקסיקון מונחים לוגותרפי – לחץ כאן

All rights reserved author of the article and the site where he posted

נכתב ע"י תוכן מקושר

תוכן מקושר
כל הזכויות שמורות לכותבי ובעלי המאמר ו/או לאתרי המקור - All rights reserved author of the article and the site where he posted

אחרים קראו גם את:

VIKTOR FRANKL 1905 – 1997

סקירת (באנגלית) חייו של ויקטור פרנקל  1905-1997 מאת ד”ר ג. ג’ורג ‘בוריי, אוניברסיטת שיפנסבורג from: …

כתיבת תגובה