27
Sep
2019

מהפסיכואנליזה אל האנליזה האקזיסטנציאלית

מהפסיכואנליזה אל האנליזה האקזסציאלית, הטרנסצנדנטי של האדם בראי הלוגותרפיה 

מאת דוד מעוז ישראל,פסיכולוג,  וד”ר פנינית רוסו, מרצה וחוקרת בכירה במכללה האקדמית אחווה

המאמר מופיע במגזין “פסיכואקטואליה” גיליון 75 יולי 2019 , ומובא כאן באישור כותבי המאמר 

לקריאת המאמר – לחץ כאן (קובץ PDF)

 

תמונת הפוסט לקוחה מעמוד השער של מגזין “פסיכואקטואליה” של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל – גיליון 75

You may also like

הטיפול הלוגותרפי – במבט על
יישום לוגותרפיה בתהליכי ניהול קונפליקטים
לוגוסקופיה – כלי תומך בטיפול ויעוץ לוגותרפי
לוגותרפיה – תמצית הגישה