5
Feb
2019
צולם עי Gerd Altmann

לוגותרפיה – תמצית הגישה

את המשמעות צריך למצוא ולא להמציא, תמצית גישת הלוגותרפיה מקורות ורעיונות מרכזיים

מאת: דרור שקד

לוגותרפיה, נגזרת מהמילים היווניות “לוגוס” ו”תרפיה”, שמשמעותן משמעות כלומר טיפול ועזרה באמצעות מציאת משמעות. 

מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה,יוכל לשאת כמעט כל איך” (ניטשה)

הלוגותרפיה פותחה ע”י פרופ’ ויקטור פרנקל בשנות ה 30 ורעיונותיו עמדו במבחן המציאות במשך שנתיים וחצי במחנות הריכוז הנאציים. פראנקל היה הראשון שהפנה מבטו גם לעבר הבריאים ולעבר אלו הפועלים במרץ אולם בתוך תוכם חשים ריקנות ושחסר להם סיפוק בחיים או משהו אחר בלתי מושג שקשה להם להסבירו. פראנקל הבחין בתסכול הקיומי של חוסר המשמעות בעידן החדש ואת אי היכולת של היחיד למצוא משמעות ייחודית בחייו בשל ברדיפה אין סופית אחרי חיפוש של אושר וסיפוקים.

על פי פראנקל המפתח לגישה חיובית לחיים הינו המודעות כי יש לחיים משמעות בכל הנסיבות וכי יש בידך למצוא את המשמעות לחייך.ביכולתך להתגבר על חולי ומכות גורל אם תמצא משמעות לקיומך. פרנקל מכנה זאת “לוגותרפיה”-בריאות דרך משמעות. בניגוד לפרויד אשר ראה את השאיפה לעונג ככוח המניע ואדלר אשר ראה את השאיפה לעוצמה ככוח המניע החזק מכל לדעת פרנקל עונג אינו מטרה עיקרית,אלא תוצר לוואי של עשיית דבר מה בעל משמעות.גם עוצמה אינה מטרה כשלעצמה אלא אמצעי להשגת המטרה בעזרת שימוש בכוח. פשר אינו תוצר לוואי וכן לא אמצעי –אלא המטרה הסופית.

התעלמות משאיפתך לפשר ולמשמעות או דיכויה תיצור בך תחושת ריקנות.

ויקטור פראנקל 1905-1997

הידיעה כי לחיים יש משמעות וכי בכל מצב גלומה משמעות תסייע בידך להפוך למי שאומר כן לחיים ויהיה העבר שלך אשר יהיה. ויקטור פראנקל אמר את הדברים על סמך הניסיון שלו גם במחנות ריכוז, שם הוא הבחין  שיש הבדל בין תגובות האנשים השונות אל המצב הנורא שהיו בו. שם במחנות כאשר מצא עצמו מעורטל מכול עד כי נותר בהוויתו העירומה בלבד,אביו,אמו,אחיו ואשתו מתו במחנות או שולחו אל תאי הגזים וחוץ מאחות אחת כולם נספו.

ואז נשאלת שאלה גדולה !  איך זה ש אדם זה שאבד לו הכל אשר עונה באכזריות ועבר רעב ועינויים נפשיים שהיה צפוי שעה שעה להשמדה איך יכול למצוא טעם בחיים ולשמרם ?  

תורת הלוגותרפיה ששייכת לאסכולה האקזטנציאליסטית* (קיומית) מזכירה לא מעט את הבודהיזם ואומרת לחיות –פירושו לסבול, להתקיים –פירושו למצוא פשר לסבל. 

לכל אדם יש את האחריות ליטול על עצמו למצוא את המשמעות היחודית לו. איש לא יוכל לומר לך מהי תכלית זו.כל אחד צריך למצוא את הדבר בעצמו ועליו לקבל את עול האחריות על פי מה שמכתיבה לו תשובתו. אם יצליח יוסיף להתפתח ולגדול למרות כל צרותיו, והיטיב לומר זאת הפילוסוף ניטשה: “מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה,יוכל לשאת כמעט כל איך” כלומר במידה והאדם פועל למען מטרה משמעותית עבורו הוא יוכל להתמודד עם הקשיים שבדרך.

פראנקל שלא כאקזיסטנציאליסטים אחרים אינו פסימי והוא אינו נגד דת הוא אופטימי מאד וגישות רבות לרבות פסיכולוגיה חיובית נשענים ושואבים מגישתו לפיה יש להבחין בין שני נתיבים, האחד של הנתיב שאין בידך לשנות והשני זה של החופש שיש בידך לשנות. משמעות החופש הינה היכולת לבחור בכל רגע נתון נקודת מבטך אל המצב בו אתה נמצא ולמצוא עמדה בעלת משמעות כלפי דבר מה חסר פשר.

אין הכוונה כאן להתעלם מהדברים הרעים והשלילים אשר קורים לנו אלא לכוון אותם לחיובי, העמדה שלך כלפי הדבר היא המשמעותית והחשובה יותר וישנם מספר עקרונות המאפשרים לך להפסיק להתייחס אל עצמך כקרבן ולהפוך להיות אדם בעל שליטה ביניהם ההבנה שתמיד יש אפשרויות נוספות ושבכל מצב עשוי להיות גם משהו חיובי כולל במצבים של כישלונות, חולי ואובדן שאין להשיב. במצבים אלו תשומת הלב מופנית למטרות,משימות,ערכים,חופש בחירה ואחריות, וההתמקדות מוסטת מאפשרויות סגורות לאפשרויות הפתוחות.

לעיתים אדם לבד אינו יכול להבחין באפשרויות החיוביות העומדות בפניו אלא נחוצה לו עזרה לחפש אותן באמצעות שאלות ולמצוא את הכוח הרוחני (הנואטי בלשון הלוגותרפיה) שלו אותו ואת היחודיות שלו אשר לא תמיד הוא מודע לה או רואה אותה באופן מעשי. 

“האושר יכול לצמוח רק מחיים שהאדם מגשים בהם את התעלותו מעבר לעצמו, מקדיש את עצמו למשימה שעליו למלא או לאדם שעליו לאהוב”  ויקטור פראנקל מתוך ספרו “הזעקה הבלתי נשמעת למשמעות”.

ויקטור פראנקל מתייחס לחלק הנואטי באדם, הרוח הזו מהווה עבורינו מצפן והמצפון הוא איבר המשמעות הכלי שלנו למציאת המשמעות, כדי להיות מכוונים למציאת המשמעות האישית שלנו אנו צריכים להיות מודעים לתמצית הוויתנו האנושית, עמוד התווך הבריא שלנו וכאשר הוא בשליטתינו, הוא מאפשר לנו לפעול ממקום עוצמתי שקט ולהביא אותנו להתעלות עצמית. זו בדיוק הרוח שיכולה לעזור גם במצבים קשים. 

הלוגותרפיה מתאימה לכל גיל ובכל קושי והיא עוזרת בהתמודדות עם תחושה של “ריק קיומי” בהם אנשים מרגישים שהם השיגו את המטרות שתמיד רצו בהם אולם על אף זאת הם חשים ריקנות ואינם מבחינים בייחודיות שלהם.

ספרים שאפשר להתחיל בהם:

“האדם מחפש משמעות” ויקטור פראנקל

“ציוני דרך למשמעות” ג’וזף פאברי

  • * האקזיסטנציאליזם עוסק בקיום האנושי בעידן המודרני ורואה באדם יותר מאוסף דפוסים או דחפים. לפי גישה זו לאדם מבנה קיומי ייחודי אשר מתפתח כל העת, צומח, משתנה,  סובל חווה ויוצר, כלומר קיים exist. 
  • התמונה מתוך אתר pixabay ברישיון CC0 Creative Commons – צולמה עי Gerd Altmann

You may also like

תמונה ללא תשלום של ריקוד נערות על ידי עץ. צילום: יוסי אפונסו
עץ המשמעות 
עקרונות וערכים בפילוסופיה הפראנקליאנית
לאחוז בקרני המשמעות
ארבע דאגות קיומיות

Leave a Reply