4
Jan
2020

הלוגותרפיה כאסטרטגיית התערבות עם צוותי טיפול

המאמר נכתב ע”י הילית לילית הדר, ואברהם פרידמן

תקציר

מאמר המתאר שילוב של הלוגותרפיה כחלק מאסטרטגית התערבות עם צוותים המטפלים באוכלוסיית ליקויי למידה תפקוד והסתגלות.  המאמר מתאר התערבות של שני צוותים רב מקצועיים אשר מטפלים במסגרת מערך של דיור מחוץ לבית באוכלוסיה מבוגרת מעל גיל 18 עם לקויות למידה תפקוד והסתגלות. מאפייני אוכלוסייה זאת כוללים בין היתר לקות במיומנויות חברתיות אימפולסיביות, קשרים חברתיים וחוויות של דחייה חברתית ובידוד חברתי. ההתערבות המתוארת הינה חלק מסדנה שהנחו כותבי המאמר ואשר שולבו עקרונות הלוגותרפיה בטיפול. במסגרת זו נעשתה גם הדגמה כיצד אפשר לסייע למטפלים למצוא משמעות בעבודתם, וכן להעניק להם גם כלים לסיוע לאוכלוסייה בה הם מטפלים באמצעות מציאת משמעות בחיים. 

לקריאת המאמר המלא  – קובץ PDF לחץ כאן

אברהם פרידמן, MSW לוגותרפיסט, מייסד מכון ויקטור פראנקל ללוגותרפיה בישראל

הילית לילית הדר MSW  ו Academic Associate בלוגותרפיה, מנחת סדנאות 

** המאמר מובא באישור המחברים. כל הזכויות לתכנים והתמונות שמורות למחברים ולבעלי המאמר שיצא לאור בירחון מידעו”ס של איגוד העובדים הסוציאליים. 

You may also like

בין תחושת משמעות, בילוי שעות הפנאי ונטיות אובדניות
החינוך למשמעות חיים כדרך להתמודד עם מצבי מצוקה
משמעות אותנטית  
לוגותרפיה – תמצית הגישה

Leave a Reply