25
Aug
2018

גישת ההוספיס בראי הלוגותרפיה

גישת ההוספיס בראי הלוגותרפיה
הלוגותרפיה כמורת דרך לשיפור איכות החיים במסגרת טיפול בחולים בהוספיס, מאמר מעמיק על התמודדות עם סבל על ידי חמשת התחומים שבהם יכול האדם למצוא משמעות בחיים:  גילוי עצמי, בחירה, ייחודיות, אחריות, התעלות עצמית. ישומים לוגותרפיים בחולי סרטן. 
לקריאת המאמר המלא לחץ כאן :  איכות חיי חולי סרטן בראי הלוגותרפיה
מאת:דרור שקד אשר מביא את מאמרן של חיבה רכס, רבקה גלעד אשר פורסם בכתב העת “חברה ורווחה” – כרכים א’/1978 – ל’/2010

You may also like

“ידידי היקר ויקטור” – מכתב אישי מאת דוד גוטמן
המבוא למחזה – פרופ’ דוד גוטמן
ועידה מטאפיזית
סינכרוניזציה בבירקנוואלד — ועידה מטאפיזית
בין תחושת משמעות, בילוי שעות הפנאי ונטיות אובדניות