מאמרים באנגלית

Locus of Control and Purpose in Life

מיקוד שליטה

זהו מחקר המזהה גורמים המהווים גורמי הגנה מפני הסיכון להתאבדות בקרב מבוגרים. המחקר דן המוקד השליטה והתפיסה בה מחזיק האדם ביחס לאירועי החיים שלו, וביחס בין תחושתו שיש תכלית לחייו למצבו הריגשי. המונח “משמעות בחיים” או “תכלית בחיים” הוא רחב וכולל פרשנויות, רגשות, דעות, עמדות ותפיסות שנותנות תת-משמעות חיובית לקיום …

קרא עוד

Frankl’s Logotherapy : A New Orientation in Counseling

בשלב שבו כל כך הרבה אנשים איבדו את התקווה קול אופטימי מכריז כעת שיש תשובה  לתחושת הריק . המאמר מפנה את תשומת הלב לשיטות של גילוי שיכול למלא את הריק בערכים ולעמוד על מה שחיוני לאדם צורך למצוא משמעות ומטרה בקיומו האישי.  הלוגותרפיה היא נקודת מבט הנוגעת לאופיו הבסיסי של …

קרא עוד

An Interview Structure for Formulating Life’s Meaning

אומנות המשמעות

Replacing Happiness with Meaning An Interview Structure for Formulating Life’s Meaning חיים בעלי משמעות קשורים קשר הדוק עם רווחה פסיכולוגית (Frankl, 2014; Stegera, Oishib & Kashdanc, 2009). המשמעות קיימת בקשרים חזקים ביננו לבין עצמינו ובקשר עם אחרים ועם העולם (Debates, Drost & Hansen, 1995). מאמר זה מציע להחליף את המסע לאושר …

קרא עוד

טיפול אינטגרטיבי במשמעות – בין לוגותרפיה לפסיכולוגיה חיובית

logotherapy and PPT

Integrative Meaning Therapy: From Logotherapy to Existential Positive Interventions© Paul T P Wong המאמר מתמקד ביחס וההשפעות ההדדיות שבין פסיכולוגיה חיובית לתפיסת המשמעות בלוגותרפיה. עוסק בהיבטים החיוביים של טיפול קיומי ודן במשמעות החרדות קיומיות במסגרת ההתערבות על פי הפסיכולוגיה החיובית. מושגים ומחקר בתחום Positive Psychotherapy – PPT והתמקדות בפרדיגמה המאפשרת …

קרא עוד

The Meaning in Life Questionnaire

שאלון משמעות

The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the Presence of and Search for Meaning in Life מאמר מעמיק הכולל ניתוח ותיקוף של שאלון משמעות בחיים ותובנות אודות תחושת רווחה ומצוקה בחיים.   מציג היבטים שונים בתחומי הרווחה תוך התייחסות לתיאוריות הומניסטיות ולתהליכי יעוץ בתחום משמעות בחיים.  מחדד את חשיבות הדיוק המחקרי …

קרא עוד

לוגותרפיה מעבר לפסיכותרפיה: התמודדות עם הממד הרוחני

Logotherapy and Existential

Logotherapy Beyond Psychotherapy: Dealing with the Spiritual Dimension Dmitry Leontiev Logotherapy and Existential Analysis: Proceedings of the Viktor Frankl Institute Vienna Series Editor Alexander Batthyány (המאמר כולל 17 עמודים PDF אנגלית) © Springer International Publishing Switzerland 2016 A. Batthyány (ed.),  Logotherapy and Existential Analysis , Logotherapy and Existential Analysis: Proceedings of the Viktor Frankl …

קרא עוד

העקרונות לגילוי משמעות בחיים ובעבודה

מתוך הספר “אסירי מחשבותינו”   העקרונות של ויקטור פרנקל לגילוי משמעות בחיים ובעבודה ספר זה עוסק בחיפוש האנושי אחר משמעות (באנגלית), המלצות להגשמת משמעות אישית בחיי היום יום ובעבודה לשם מימוש הפוטנציאל הגבוה ביותר שלך! בין הנושאים : ( 27 עמודים באנגלית ב PDF) החופש לבחור בגישה האישית שלכם  לממש את הרצון …

קרא עוד

חוקי פרנקל לאונטולוגיה ממדית

אונטולוגיה ממדית

אונטולוגיה ממדית: Dimensional ontology  המודל של פרנקל לאדם האנושי הקובע את אחדות האדם האנושי תוך הכרה בהבדלים אונטולוגיים בין גוף, נפש ורוח. (Frankl, 1969, pp. 22-25) Frankl’s Laws of Dimensional Ontology From: Marshall H. Lewis, Ph.D. (המאמר באנגלית 3 עמ’  PDF) הסבר על המושג בעברית – בלקסיקון תחת המונח: אונטולוגיה מימדית – …

קרא עוד

SELF-TRANSCENDENCE AS A HUMAN PHENOMENON

התעלות

מאמר מאת ויקטור פראנקל על רעיון ההתעלות העצמית של האדם. המאמר מתאר את האיכויות האנושיות שבתכונה זו מגלמת על פי תפיסתו וכן את גישתם כגון פרויד, מאסלו, אולפורט , בוהלר ועוד. (מאמר באנגלית) “Self-transcendence as a human phenomenon”   VIKTOR E. FRANKL University of Vienna Medical School *The blogotherapy site …

קרא עוד