Why You Should Prioritize Meaning in Your Everyday Life

Can simple, everyday actions make life more meaningful?
BY PNINIT RUSSO-NETZER | MARCH 6, 2019

המאמר כתוב באנגלית

רקע בעברית : הפסיכיאטר וניצול השואה ויקטור פרנקל הציע את התפיסה שהמשמעות הוא המניע העיקרי בבני אדם וחלק מהותי מהקיום שלנו לאורך ההיסטוריה ובכל תרבויות, מדענים חברתיים אחרים, פילוסופים, אנשי דת חוקרים ומשוררים התמודדו עם הסוגיה החשובה ביותר של מַשְׁמָעוּת.  כיום, יותר ויותר מחקרים מדגישים כי חווית המשמעות עשויה לשפר את תחושת הרווחה שלנו ולעזור לנו להתמודד עם אתגרים ולהגיע לכדי שגשוג.

קשה להצביע על מהי משמעות בחיים שלנו , זוהי שאלה מופשטת גדולה בלי שום תשובה ברורה. פרנקל טען כי “מה שחשוב הוא לא המשמעות בחיים בכלל, אלא דווקא משמעות ספציפית של חיי האדם ברגע נתון ” . במילים אחרון המשמעות מתבטאת במה שאנו בוחרים לעשות באופן פעיל ובמה להתנסות.

מחקרה של כותבת המאמר פורסם לאחרונה בכתב העת Journal of Happiness Studies

המאמר דן בשאלה “מדוע כדאי לתעדף משמעות ביומיום שלך”

To read the article click here

All rights reserved authors of the article and the site where he posted

קישור למאמר המקורי

נכתב ע"י ד"ר פנינית רוסו נצר

ד"ר פנינית רוסו נצר
ד"ר פנינית רוסו נצר, מרצה וחוקרת באקדמיה מתמחה בתחומים פסיכולוגיה חיובית, פסיכולוגיה אקזסציונליסטית (קיומית) ומשמעות בחיים, ראש מכון מצפן לחקר ויישום משמעות בחיים ומנהלת אקדמית של תכנית ההכשרה בלוגותרפיה במרכז לפיתוח עובדי הוראה באוניברסיטת תל אביב

אחרים קראו גם את:

פילוסופיה קיומית ויקטור פראנקל

LOGOTHERAPY AND EXISTENTIALISM

מאמר מאת ויקטור פראנקל, על לוגותרפיה ופילוסופיה קיומית, פסיכותרפיה, פסיכיאטריה קיומית ועל האקזיסטנציאליזם כמאפיין עיקרית …

כתיבת תגובה