5
Feb
2019

לאחוז בקרני המשמעות

מאת דרור שקד 

לאחוז בקרני המשמעות

ממה מורכבת משמעות וכיצד היא מתהווה בחייו של האדם, המאמר מציע קואליציה של מרכיבים וממדים בהם אוחז האדם בחייו ומוצא בהם משמעות.

על המקומות מהן צומחת משמעות, מקורות ונקודות אחיזה

דומה שהיכולת שלנו לאחוז במושג “משמעות בחיים” אינה פחות קשה מאשר לחיות אותה, ואולי משום כך קשה להבינה. יש מי שמוצא משמעות בעברו ומגלה אותה בהביטו לאחור, ויש המוצא משמעות במשך חייו בכל רגע ורגע, ויש מי שמוצא אותה בהביטו אל העתיד

הסיפור על האחות והזקן

“..אחת המחשבות לכתיבת המאמר נבעה מסיפור קסום שקראתי מתוך מאמר של ד”ר גדי טאוב לפיו הוא שמע שבאחת המחלקות בבי”ח בלינסון עבדה אחות ניצולת שואה. באותה מחלקה שכב במשך תקופה מסוימת איש זקן, חולה סופני. הדבר שהאיש הזה הכי התבייש בו היה ….”

לידיעתכם המאמר מוגש כקובץ PDF 

לקסיקון מונחים לוגותרפיה

לחץ כאן להמשך הסיפור והורדת המאמר כולו  :לאחוז בקרני המשמעות – מאת דרור שקד

You may also like

משמעות ומטרה בחיים אצל הורים ששכלו את בנם בעת שירותו הצבאי
המאבק למציאת משמעות בסבל בראי הלוגותרפיה
Prioritize Meaning
Why You Should Prioritize Meaning in Your Everyday Life
לוגותרפיה אדם מחפש משמעות
לוגותרפיה – היבטים תיאורטיים ומחקרי שדה בישראל