The Contribution of the Existential and Intersubjective Theoretical Approaches to SocioEducative Interventions

The Contribution of the Existential and Intersubjective Theoretical Approaches to SocioEducative Interventions 2016

תקציר בעברית

מאמר זה (באנגלית) בוחן את מאפייני בני הנוער בסיכון ואת המורכבות והמשמעויות שנמצאות בשיח החינוכי-טיפולי בהתאם לגישה הקיומית של הלוגותרפיה. מוצעים בו הוראות אפשריות לעבודה טיפולית בקו עם הגישה האינטר-סובייקטיבית. מאמר זה מחולק לארבעה חלקים:
חלק 1 – בוחן את המאפיינים של מתבגרים בסיכון
חלק 2 – דן במשאבים והנחות יסוד של הגישה הקיומית
חלק 3 – מתמקד ב-גישה בין-סובייקטיבית, מקורותיה ותובנותיה העיקריות
חלק 4 – מתאר את התובנות והמשמעויות המעשיות העיקריות שהושגו במפגש הבין-סובייקטיבי
            בין המתבגר לעובד החינוכי-טיפולי, הנתמך על ידי שילוב של הגישות שהוזכרו לעיל. 

לקריאת המאמר (באנגלית) לחץ כאן – PDF

לקריאת המאמר המלא – לחץ כאן

נכתב ע"י ד"ר חנה חימי

ד"ר חנה חימי, עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית וקרימינולוגית. בעבר קצינת בריאות נפש בצה"ל. כיום מרצה בכירה במכללה האקדמית בית ברל, בפקולטה לחינוך ובמסלול לקידום נוער ובמגמה לקרימינולוגיה ואכיפת החוק. ממונה על קידום נשים באקדמיה.

אחרים קראו גם את:

לוגותרפיה קשישים

לוגותרפיה גריאטרית

המשפט הידוע לפיו עדיף “להוסיף חיים לשנים מאשר שנים לחיים”,  מאתגר משמעותית את העבודה עם …

כתיבת תגובה