24
Jan
2020

בין תחושת משמעות, בילוי שעות הפנאי ונטיות אובדניות

מאת,  ד”ר יעל וילצ’יק- אביעד,  שלומית חסין ומיכל מלכא – המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ורשות המחקר

נושא: הקשר בין תחושת משמעות לחיים ואופן בילוי שעות פנאי לבין נטיות אובדניות

תקציר

המחקר בוחן את ההשפעה שישנה לקיום תחושת משמעות לחיים, או היעדרה, על הנטייה האובדנית בקרב בני נוער,  וכן את הקשר בין בילוי שעות הפנאי לבין משמעות החיים ונטיות אובדניות. במחקר הנוכחי  100 בנות דתיות, תלמידות  אולפנה בגילים 15 -18.  המחקר  העלה קיום קשר מובהק בין רמה נמוכה של משמעות לחיים לבין נטייה לאובדנות. ממצא זה משמעותי ביותר, בעיקר לאנשים העוסקים בחינוך  נערות (ונערים) בגיל ההתבגרות, שכן  הוא מציע הסבר לתופעת ההתאבדות הנפוצה בחברה המערבית המודרנית, בד בבד עם פיתרון אפשרי וישים לתופעה; תוצאות המחקר עשויות לקדם בניית תוכניות מניעה, התערבות וטיפול, בעיקר בגילאים הקריטיים לאובדנות. תוכניות אלה אמורות להתבסס על מציאת משמעות לחיים.

לקריאת המאמר המלא לחץ כאן

כל הזכויות שמורות, מחקר זה התאפשר במימון של מרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ורשות המחקר. המאמר מובא לידיעת הגושלים באישור המחברים

Image by Лечение Наркомании from Pixabay 

You may also like

Spirituality in logotherapy and in Hasidic Judaism
תפילה אמונה
אלוהי המשמעות
גן מאיר צולם עי שגית שלמה
הגן המאיר את המשמעות
ויקטור פראנקל – כוחה של משמעות