קישורים חדש

מאמרים 
מאמרמאת תאריךקישור ל
Viktor Frankl's Logotherapy: The Search For Purpose and MeaningDaniel Devoe11-2012Inquiries Journal
תרשים ביוגרפיה ואבני דרך בחייו של ויקטור פראנקל  – בתמונות לפי שנים Viktor Frankl Institute
Searching for purpose? Logotherapy might helpMaria Cohut2-2018Medical News Today
An Overview of Viktor Frankl's LogotherapyArlin Cuncic 3-2019verywellmind
קישורים לאתרים
אתר  תחום  
מכון מצפן לחקר וישום המשמעות בחיים משמעות בחיים, לוגותרפיה, סדנאות והכשרה
“מה הפשר” שיעורים בדרך למשמעות , על פי עקרונות הלוגותרפיה פואטולוגיה, שירה ומשמעות
לקסיקון מונחים בתחום לוגותרפיה לקסיקון מונחים, דרור שקד
כנסים ואירועים 
נושאמועדמקום סטטוס
כנס : משמעות ואנושיות בעולם הדיגיטלי - מכון מצפן 14.5.2019אוניברסיטת תל אביבפעיל
כנס: אדם מחפש משמעות במאה ה- 21 - הלוגותרפיה כמצפן לחיים 13.5.2018אוניברסיטת תל אביבהסתיים